Monday, 12 December 2011

Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK)

Pengenalan Kemahiran Berfikir
-       setiap orang berfikir
-       tidak perlu diajar seperti berjalan
-       mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ?
Ø tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya
Ø tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah

- Dalam Falsafah Pendidikan Negara :
 • Ø    perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani, emosi dan jasmani.
 • Ø  memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar, maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah.

 - Dalam KBSR :
 • Ø  antara objektif- membolehkan pelajar menguasai KB, dan mengembangkan bakat serta kreativiti


- Dalam KBSM :
 • Ø  mengembang dan meningkatkan daya intelek, serta pemikiran rasional, kritis dan kreatif.


- Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM, antaranya Sekolah Bestari.
 • Ø  KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB
 • Ø  diajar merentasi kurikulum
 • Ø  dengan harapan :

·      kualiti pemikiran murid meningkat
·      membuat keputusan dengan tepat
·      menghasilkan idea yang bernas, pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif
·      dapat membeza baik dan buruk
·      menghadapi cabaran terkini

  Definisi Pemikiran
   " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. "

  Tujuan KBKK
 • mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak
 • mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah
 • menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif
 • mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercalaru, kabur dan sempit
 • meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka
 • bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi hujjah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik.
  
Kesilapan Dalam Berfikir
 i. Berfikir secara terburu-buru
  • beri masa untuk berfikir
ii.Fikiran yang sempit
  • aktiviti perbahasan, perbincangan dan sumbangsaran
  • latihan menggunakan penyusun grafik banding beza
iii. Fikiran yang kabur
  • latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan
  • latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara
  • membuat kerangka karangan
 iv. Fikiran yang bercelaru
  • Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan
  • menyusun isi-isi penting untuk karangan
  • carta aliran
  Perbezaan Antara Otak Dan Minda
 • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu
 • minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan
 • otak ---> pisau , minda ---> ketajaman mata pisau
 • pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan
 • hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis
 • hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif
 • kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan, bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p.
  Jenis Kemahiran Berfikir
 - pelbagai jenis kemahiran berfikir
 • Ø           analitikal, logikal, kritikal, objektif, sistematik, pragmatik, positif, negatif, konstruktif, proaktif, projektif, kreatif, perspektif, lateral, emotif dsb.

 - secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama:
 • Ø        KB secara kritis
 • Ø        KB secara kreatif

KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah "
contoh KB kritis :
o    banding beza
o    membuat kategori
o    teliti bahagian kecil dan keseluruhan
o    membuat sekuens
o    menerang sebab
o    membuat ramalan
o    usul periksa andaian
o    membuat inferens
o    mengesahkan sumber maklumat

KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan "
contoh KB kreatif :
o    menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai
o    mencipta analogi
o    mencipta metafora

No comments:

Post a Comment