Our Professor

RAJENDRAN NAGAPPAN
Ph.D.(Michigan State), M.Ed.(UM), B.A.(Hons) (UM), Cert. in Edu.
Professor
Sultan Idris University of Education, Malaysia
E-mail: nsrajendran at upsi.edu.my or nsrajendran at hotmail.com
Web-site: http://www.nsrajendran.com


Profesor Dr. N.S. Rajendran merupakan seorang pensyarah di Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia.Beliau juga kini Pengarah Aminudin Baki. Profesor Dr. N.S. Rajendran menyempurnakan Ph.Dnya dalam bidang Curriculum, Teaching and Educational Policy dari College of Education, Michigan State University (MSU) pada tahun 1998. Bidang penyelidikannya menjurus kepada kemahiran-kemahiran pemikiran aras tinggi dalam bilik darjah dan dalam setiap mata pelajaran. Sebelum beliau menjadi seorang pensyarah di universiti itu,beliau berkhidmat sebagai Penolong Pengarah Unit Kurikulum, Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pendidikan Malaysia . Beliau bercadang dan ingin melaksanakan pelbagai bidang subjek dan ajaran kemahiran berfikir di maktab-maktab pendidikan guru di Malaysia mahupun di sekolah-sekolah. Sumber inspirasi dan idola beliau adalah Professor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid.

Profesor Dr. N.S. Rajendran telah menjalankan pelbagai bengkel dan seminar-seminar untuk guru-guru dan pegawai-pegawai kementerian pendidikan mengenai kemahiran-kemahiran pemikiran aras tinggi, dan juga di luar negara seperti Indonesia, Singapura, Thailand dan Hong Kong. Selain itu, Profesor Dr. N.S. Rajendran menyediakan bahan bantuan kepada guru meningkatkan ajaran kemahiran berfikir mereka untuk diaplikasikan dalam bilik darjah.Beliau terlibat dalam melatih pegawai-pegawai sektor awam peringkat tertinggi bagi meningkatkan kemahiran berfikir pengurusan mereka melalui kursus yang dianjrkan oleh pelbagai pertubuhan termasuk National Institute of Public Administration di Malaysia, Malaysian Police Academy and Judicial and Legal Training Institute. Profesor Dr. N.S. Rajendran juga telah menjalankan seminar-seminar dan bengkel-bengkel melatih guru-guru dan pegawai-pegawai kementerian pendidikan dari Malaysia, Maldives, Bangladesh dan Nepal mengenai bidang psikologi pendidikan, pedagogi, kaedah penyelidikan kualitatif dan pendidikan guru. Beliau telah terlibat dalam kerja perundingan untuk Bank Dunia (salah seorang ahli yang menyediakan Sector Paper Higher Education bertajuk 'MALAYSIA: PROJEK PENINGKATAN KUALITI PENDIDIKAN – (Higher Education Policies, Practices and Issues: Satu Kertas Latar'). Profesor Dr. N.S. Rajendran telah juga berkhidmat sebagai seorang perunding bagi satu projek penyelidikan dijalankan oleh Centre for Research dalam Pedagogy and Practice, Nanyang Technological University, Singapura. Pada tahun 2004, Profesor Dr. N.S. Rajendran telah dilantik satu ahli panel International Experts Seminar di Intercultural Learning and Dialogue yang dianjurkan oleh International Association of Universities, Paris,Central European University, Budapest, Hungary. Profesor Dr. N.S. Rajendran juga menjadi ahli Editorial Board INSANI Educational Research Journal yang diterbit oleh Universitas Negeri Makassar.