Tuesday, 13 December 2011

Pemikiran Intuitif


Intuisi ialah semacam `suara hati kecil’ kita yang memberitahu sesuatu akan berlaku. Pemikiran intuitif ditandai oleh cara membuat sesuatu keputusan tanpa menggunakan fakta ataupun maklumat lengkap. Stail ini digunakan di dalam empat keadaan: (a) Apabila seseorang itu perlu membuat keputusan meskipun dia tidak mempunyai maklumat sama sekali bagi dijadikan asas keputusan yang diambil.(b) Apabila seseorang itu mempunyai banyak maklumat, tetapi maklumat itu tidak relevan dengan keputusan yang dibuat. (c) Apabila seseorang itu boleh meng-ambil lebih daripada satu keputusan dan tiap-tiap keputusan itu sama-sama baik ataupun sama-sama buruk. (4) Apabila seseorang itu terdesak dan tidak ada waktu bagi mencari mak-lumat. Berfikir secara intuitif banyak digunakan oleh golongan usahawan dan peniaga. Sebagai contoh, seorang peniaga makanan di pasar malam menggunakan intuisi bagi me-nentukan jumlah lauk-pauk yang hendak dimasak dan dijual pada malam itu. Beliau tidak tahu dengan pasti sama ada malam itu hari akan hujan ataupun sebaliknya. Beliau hanya `mengagak’ berdasarkan intuisi. Kalau hari hujan, banyak makanannya tidak laku. Tidak semua orang mempunyai daya intuisi yang kuat, oleh itu kebanyakan orang tidak dapat membuat ramalan-ramalan yang tepat berdasarkan gerak hati mereka semata-mata.
Sejauh mana intuisi berjaya membuat ramalan adalah sangat dipengaruhi oleh sebanyak mana seseorang mempunyai maklumat berkenaan perkara yang diramalkan. Semakin banyak maklumat yang dimiliki, semakin tinggi keupayaan intuisinya membuat keputusan yang tepat. Idea-idea baru dan reka cipta baru tidak dapat diketahui dengan pasti sama ada ia berjaya ataupun gagal. Berfikir secara intuitif digunakan bagi membuat keputusan. Biasanya orang membuat keputusan menggunakan gabungan antara intuisi, emosi, nilai dan logik.

No comments:

Post a Comment