Tuesday, 13 December 2011

Pemikiran Sistematik


Pemikiran sistematik ditandai oleh daya usaha bagi mengawal proses berfikir yang seseorang itu gunakan supaya fikirannya tidak kacau, bercelaru ataupun simpang-perenang. Cara mengawal proses berfikir ialah dengan mengingat perkara-perkara berikut sewaktu kita sedang berfikir, seperti apa objektif kita berfikir sekarang? Apa perkara yang penting di dalam masalah ini? Apa perkara yang kita patut beri keutamaan? Apa perkara yang seharusnya kita beri tumpuan?Apa perkara yang mesti dibuat dahulu?Apa perkara yang dapat dikemudiankan? Kemahiran berfikir secara sistematik adalah kemahiran yang penting. Mengetahui apa yang utama, apa yang penting, apa yang menjadi matlamat seseorang berfikir adalah amat mustahak. Jikalau tidak, seseorang mudah menjadi keliru dan fikirannya berbelit-belit.Enam Topi Berfikir ciptaan de Bono ialah alat yang dapat membantu seseorang itu berfikir dengan sistematik.

No comments:

Post a Comment