Artikel/Jurnal

PENGGUNAAN KEMAHIRAN BERFIKIR DI KALANGAN PELAJAR DALAM PERSEKITARAN PERISIAN GEOMETRI INTERAKTIF -


APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN -


PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM PENGAJARAN BAKAL GURU MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI UPSI -


9 Strategies of Thinking -


Assessing Student Learning: Applying Bloom's Taxonomy -


An Investigation of Higher-Order Thinking Skills in Smaller Learning Community Social Studies Classrooms -


Teach Creativity, Not Memorization -


Penerapan Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran mata pelajaran di sekolah -


Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran -


Kesusasteraan Sebagai Wahana Mengajar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi -


Sayyid Qutb -


KESAN PENDEKATAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN DESKRIPTIF DAN KARANGAN IMAGINATIF DALAM KALANGAN PELAJAR -


HALANGAN-HALANGAN KEPADA USAHA MEMUPUK KREATIVITI DI KALANGAN PELAJAR -


Kajian Tentang Kemahiran Berfikir secara kristis dan Kreatif (KBKK) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah -


REINVENTING SCHOOLS THROUGH BRAIN-BASED LEARNING -


Teach Creativity, Not Memorization -


Teaching Thinking Skills at Institutions of Higher Learning: Lessons Learned -


PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM PENGAJARAN -


MENAMBAHBAIK KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN -

3 comments:

  1. tq..artikel2 nie sedikit sbnyk dpt mmbtu sy..

    ReplyDelete
  2. adew tak artikel kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan mahasiswa?

    ReplyDelete
  3. adew tak artikel kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan mahasiswa?

    ReplyDelete