Tuesday, 13 December 2011

Pemikiran Emotif

Pemikiran emotif ditandai oleh penggunaan pelbagai emosi, ataupun perasaan, sebagai asas membuat pendapat dan keputusan. Apabila berfikir dengan menggunakan pemikiran emotif, seseorang itu menggunakan bermacam-macam jenis emosi, baik emosi positif, mahupun emosi negatif. Berfikir se-cara emotif juga menggunakan unsur-unsur seperti cita rasa, rasa tawakal, gerak hati dan seumpamanya. Setiap keputusan yang dibuat melibatkan faktor emosi. Tidak ada keputusan yang tidak dipengaruhi emosi. Selepas keputusan dibuat barulah ia dikemukakan seolah-olah ia dibuat tanpa pengaruh emosi. Setiap idea dan setiap reka cipta akhirnya dinilai secara emotif. Ada aspek-aspek yang disukai ataupun ada aspek-aspek yang tidak disukai oleh bakal pengguna. Emosi ialah unsur normal dalam proses berfikir. Yang penting ialah memiliki kemahiran mengimbangkan antara faktor emosi dan faktor-faktor lain apabila membuat penilaian dan keputusan. Kita perlu memilih dengan betul emosi yang digunakan dalam proses berfikir. Kita perlu mengetahui apa yang kita lakukan menimbulkan emosi pada orang lain.
Berfikir dengan cara ini menggunakan jenis-jenis emosi yang mendalam seperti kecintaan, ketakutan, kebencian, kemarahan, syak wasangka dan keimanan. Seluruh hasil pemikiran me-nunjukkan pengaruh emosi tersebut. Seseorang itu memberikan sokongan, alasan dan bukti bagi menggambarkan mengapa kita mencintai, menakuti, membenci, marah ataupun meyakini sesuatu. Seseorang itu memberi nilai emosi pada butiran yang difikirkan. Maksudnya, alasan yang digunakan adalah ber-dasarkan emosi seseorang itu. Ia tidak mengutamakan logik dan keselarasan antara fikiran dan keputusan disebabkan emosi mempunyai logiknya sendiri yang tidak perlu mengikut logik akal yang waras. Pemikiran emotif biasanya tidak berkesan bagi meyakinkan orang yang berpendidikan tinggi kerana mereka menggunakan logik akal. Golongan pendidikan rendah dapat dipengaruhi dengan menggunakan pemikiran emotif kerana perasaan memainkan peranan besar dalam proses pemikiran golongan itu.

No comments:

Post a Comment