Profile

Blog ini dibangunkan bersama ahli dalam Kumpulan 12 untuk projek Kemahiran Berfikir Semester 1/2011. Ahli-ahli kumpulan terdiri daripada En. Zaidi Hassan, Cik Siti Salwana bt Selamat dan Cik Jannatul Naimah bt. Mohamed Sangido.


Zaidi b. Hassan (M20111000562)


Siti Salwana bt. Selamat (M20111000561)


Jannatul Naimah bt. Mohamed Sangido (M20111000574)